Category: पूजापाठ

Posted in पूजापाठ सामान्य माहिती

Bhimseni Kapur: भीमसेनी कापूर चे औषधी गुणधर्म

आयुर्वेदीक भिमसेनी कापुर भीमसेनी कापूर हा कापराचा एक शुद्ध प्रकार आहे. हा कपूर सामान्य कापरा पेक्षा वेगळा…