Month: March 2022

गुढी पाडवा
Posted in मराठी सणवार

गुढी पाडवा महत्व मुहूर्त व पूजा विधी थोडक्यात कथा

कथा : पुरणांमध्ये ब्रम्ह देवाने चैत्र शुक्ल प्रतिपदेत विश्व निर्माण केले आहे , असे सांगण्यात येते ….